گروه مهندسی آب

معرفی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

آغاز فعالیت گروه مهندسی آب در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان به پس از شکل‌گیری دانشکده

مهندسی زراعی باز می‌گردد. این گروه از
سال 1375 در مقطع کارشناسی مهندسی آبیاری با پذیرش 22 دانشجو

تحت عنوان گروه
مهندسی کشاورزی- آبیاری شروع به فعالیت نمود. پس از آن در سال 1381، نام گروه به گروه

مهندسی آب تغییر یافت. سپس در سال‌های 1386، 1387 و 1388 به ترتیب رشته‌های کارشناسی‌ارشد
مهندسی

منابع آب، سازه‌های آبی و آبیاری و زهکشی راه‌اندازی گردید. در سال 1390 با
توجه به اهداف تخصصی گروه، دوره

کارشناسی نیز به سه گرایش مهندسی آب، مهندسی سازه‌های
آبی و مهندسی منابع آب تفکیک شد. این گروه از

سال 1389 به عنوان یکی از گروه‌های دانشکده
مهندسی آب و خاک در کنار دو گروه خاکشناسی و مکانیک

بیوسیستم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
گروه مهندسی آب در سال 1392 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را

از وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری دریافت نمود. بنابراین در حال حاضر در مقاطع سه‌گانه‌ی زیر دانشجو می‌پذیرد
:

  • کارشناسی: رشته‌ی آبیاری و زهکشی، رشته سازه‌های آبی و رشته مهندسی منابع آب

  • کارشناسی ارشد: رشته‌ی آبیاری و زهکشی، رشته سازه‌های آبی و رشته مهندسی منابع
    آب

  • دکتری: رشته‌ی سازه‌های آبی

گروه مهندسی آب در حال حاضر دارای 10 عضو هیأت علمی تمام وقت
با درجه دکتری و 2 دانشجوی دکتری به

صورت بورسیه است. از این اعضا، 5 نفر دارای درجه
دانشیاری و 5 نفر در مرتبه استادیاری می‌باشند.

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی- تخصص  پایه  رتبه علمی  پست الکترونیک  گروه
 1  مهدی مفتاح هلقی  مهندسی آب – سازه های آبی  31  دانشیار   meftah@gau.ac.ir  گروه سازه و منابع آب
 2  موسی حسام  مهندسی آب -آبیاری و زهکشی

30

 دانشیار  hesamm@gau.ac.ir  گروه مهندسی آب
 3  حسین شریفان  مهندسی آب -آبیاری و زهکشی  

25

 دانشیار sharifan@gau.ac.ir  گروه مهندسی آب
4  ابوطالب هزارجریبی  مهندسی آب – آبیاری وزهکشی  19 دانشیار  hezarjaribi@gau.ac.ir  گروه مهندسی آب
5  امیر احمد دهقانی  مهندسی عمران – عمران آب 18 دانشیار  a.dehghani@gau.ac.ir  گروه سازه و منابع آب
 6 مهدی ذاکری نیا  مهندسی آب – آبیاری و زهکشی 16 دانشیار  mzakerinia@gau.ac.ir  گروه مهندسی آب
 7  خلیل قربانی  مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی  12  دانشیار  ghorbani.khalil@gau.ac.ir  گروه سازه ومنابع آب
 8 عبدالرضا ظهیری مهندسی آب – سازه های آبی 8  دانشیار zahiri@gau.ac.ir گروه سازه و منابع آب
 9   محمدعبدالحسینی  مهندسی آب – آبیاری و زهکشی  5 استادیار  abdolhosseini@gau.ac.ir  گروه سازه ومنابع آب
 10  میثم سالاری جزی  مهندسی آب – هیدرولوژی  1 استادیار meysam.salarijazi@gau.ac.ir  گروه سازه و منابع آب