دانشکده مهندسی آب و خاک

کارگاه ها و آزمایشگاه ها

ردیف

نام

نوع کاربری

1

کارگاه ساخت و تولید

آموزشی و پژوهشی

2

کارگاه جوشکاری و ورق­کاری

آموزشی

3

کارگاه موتورهای احتراقی

آموزشی و پژوهشی

4

مرکز کامپیوتر تخصصی گروه

آموزشی

5

کارگاه ماشینهای کشاورزی عمومی

آموزشی

6

کارگاه ماشینهای خاک­ورزی و کاشت

آموزشی

7

کارگاه ماشینهای داشت و برداشت

آموزشی

8

کارگاه تراکتور

آموزشی

9

آزمایشگاه برق

آموزشی و پژوهشی

10

کارگاه تحقیق ماشینهای کشاورزی

پژوهشی

11

آزمایشگاه ابزار اندازه­گیری دقیق

آموزشی و پژوهشی

12

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آموزشی

1395 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو