دانشکده مهندسی آب و خاک

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

1

حسینعلی تاش شمس آبادی

دکترا

Hshamsabadi@yahoo.com

2

محمد هاشم رحمتی

دکترا

3

محسن آزاد بخت

دکترا

4

عباس رضایی اصل

دکترا

arezaeiasl@yahoo.com

5

علی اصغری

دکترا

6

احمد تقی زاده

دکترا

ahmadtza@yahoo.com

7

ابراهیم اسماعیل زاده

دکترا

8

احمد عباس زاده مایوان

دکترا

abbaszadeh62@gmail.com

5758 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو