دانشکده مهندسی آب و خاک

معرفی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در صنعت کشاورزی، به خصوص در زمینه­ های طراحی، ساخت و

تولید ماشین­ های کشاورزی، فناوری پس از برداشت، توسعه کشاورزی دقیق و کاربرد انرژی ­های تجدیدپذیر در

صنعت کشاورزی و همچنین آموزش و تربیت کادر اجرایی کارخانه ­های تولیدی و مجتمع ­های کشاورزی

، فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی، لازم

است متخصصینی تربیت شوند.

رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم به سه خوشه (گرایش) تقسیم می­ گردد، توانایی هر کدام عبارتند از:

1- خوشه طراحی ماشین­های کشاورزی

1-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی ماشین­های کشاورزی در کارخانه­ ها و

کارگاه ­های تولید و ساخت تراکتور، ماشین­ها و ادوات کشاورزی

1-2- به عنوان کارشناس ماشین ­های کشاورزی جهت مدیریت، تعمیر و نگهداری

تجهیزات موجود در کشت و صنعت­ها و دیگر مراکز کشاورزی

1-3-  به عنوان مربی در دبیرستان ­های کشاورزی و کمک در امور تحقیقات کشاورزی

و مهندس زراعی در واحدهای تحقیقاتی

2- خوشه انرژی­های تجدیدپذیر

2-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی و توسعه سامانه ­های انرژی­ های

تجدیدپذیر

2-2- به عنوان کارشناس جهت همکاری در امر آموزش و تحقیقات در زمینه 

2-3- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی سامانه­ های بهره ­بردار از

انرژی ­های تجدیدپذیر

3- خوشه فناوری پس از برداشت

3-1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی تجهیزات و ماشین ­های صنایع غذایی و

فرآوری محصولات کشاورزی

3-2- به عنوان مسئول فنی خطوط و کارخانه ­های صنایع غذایی و فرآوری محصولات

کشاورزی

3-3- به صورت کارشناس متخصص برای کمک در امر برنامه ­ریزی، طراحی دستگاه ­ها

، خطوط تولید و سامانه ­های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

3-4- به عنوان کارشناس برای همکاری و کمک در امر آموزش و تحقیقات

2011 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو