دانشکده مهندسی آب و خاک

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه علوم خاک                             

١- آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی شیمی و حاصلخیزی خاک

٢- آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی فیزیک خاک

٣- آزمایشگاه تحقیقاتی کانی ­شناسی و میکرومورفولوژی خاک

٤- آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی خاک

5-آزمایشگاه تحقیقاتی GI

6- آزمایشگاه تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1481 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو