دانشکده مهندسی آب و خاک

در حال حاضر در گروه مهندسي آب 6 آزمايشگاه به شرح زير فعال مي‌باشد:

1- آزمايشگاه تحقيقاتي هيدروليک و مهندسي رودخانه

2- آزمايشگاه سيالات

3- آزمايشگاه آبياري و زهکشي

4- آزمايشگاه نقشه برداري

5- آزمايشگاه هيدروانفورماتيک

6- آزمايشگاه مکانيک خاک

نمایی از آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود، در گروه مهندسی آب

شکل شماره1

الف- دستگاه شبیه ساز باران برای آزمایش حفاظت خاک ب-دستگاه شبیه ساز آزمایش پمپاژ چاه زهکشی عمودی

 

1960 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو