دانشکده مهندسی آب و خاک

گروه مهندسی آب دارای 10 نفر عضو هیات علمی تمام وقت با درجه دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف می‌باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پایه

رتبه علمی

پست الکترونیک

1موسی حسام

آبیاری و زهکشی

28

دانشیار

hesamm@gau.ac.ir

2مهدی مفتاح هلقی

سازه های آبی

28

دانشیار

meftah@gau.ac.ir

3حسین شریفان

آبیاری و زهکشی

23

دانشیار

sharifan@gau.ac.ir

4امیر احمد دهقانی

مهندسی عمران آب

17

دانشیار

a.dehghani@gau.ac.ir

5ابوطالب هزار جریبی

آبیاری و زهکشی

17

دانشیار

hezarjaribi@gau.ac.ir

6مهدی ذاکری نیا

آبیاری و زهکشی

14

دانشیار

zakernia@gau.ac.ir

7عبدالرضا ظهیری

سازه های آبی

6

دانشیار

zahiri@gau.ac.ir

8خلیل قربانی

هواشناسی

7

دانشیار

ghorbani.khalil@gau.ac

9محمد عبدالحسینی

آبیاری و زهکشی

3

استادیار

abdolhosseini@gau.ac.ir

10میثم سالار جزی

هیدرولوژی

1

استادیار

meysam.salarijazi@gau.ac.ir

8843 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو